Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Anularea si reactivarea codului de TVA


Codul de identificare fiscala sau codul fiscal (CIF sau CUI) reprezinta codul unic de identificare pentru orice firma. Fiecarei companii ii este oferit un cod unic de inregistrare, ce indica date despre categoria de platitor de taxe si impozite catre bugetul de stat. Daca are valoarea „RO”, atunci persoana juridica a fost luata in evidenta ca fiind platitor de TVA.

Un contribuabilul poate ramane fara codul de TVA in urmatoarele situatii:
  • Daca asociatii / administratorii societatii au chiar persoana impozabila au inscrise in cazierul fiscal infractiuni sau alte fapte prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;
  • Daca societatea este declarata inactiva;
  • Daca nu a depus niciun decont de TVA pentru o perioada de sase luni consecutive sau doua trimestre calendaristice consecutive (dupa caz, pentru personae juridice cu perioada fiscala luna calendaristica, respectiv trimestrul calendaristic);
  • Daca a depus deconturi „pe zero” pentru o perioada de sase luni consecutive sau doua trimestre calendaristice consecutive (dupa caz, pentru personae juridice cu perioada fiscala luna calendaristica, respectiv trimestrul calendaristic);
  • Daca societatea nu era obligata si nici nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA;
  • Daca societatea platitoare de TVA prezinta risc fiscal ridicat;
  • In cazul in care solicita scoaterea din evidenta a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire sau regimul special pentru agricultori.

Codul de TVA fiind anulat, societatea nu va mai avea dreptul de deducere a cheltuielilor privind taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile realizate si va avea obligatia de a plati TVA colectata la bugetul de stat.

Daca societatea se afla in una din situatiile mentionate mai sus, iar organul fiscal a dispus anularea codului de TVA, atunci trebuie depus ultimul decont de TVA (indiferent care este perioada fiscala) pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a TVA.

Dupa incetarea situatiei care a dus la pierderea codului de TVA, in cazul in care contribuabilul indeplineste conditiile de reactivare, poate solicita reinregistrarea prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat. Aici se va verifica daca indeplineste conditiile de reactivare, iar pe baza rezultatelor analizei efectuate, inscrise intr-un referat, se intocmeste decizia de reactivare.

Dupa reinregistrare, societatea isi poate exercita dreptul de deducere pentru achizitiile efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, iar in primul decont de taxa depus dupa reinregistrare va inscrie taxa dedusa.

In privinta livrarilor, dupa reinregistrarea in scopuri de taxa, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare anulat, societatea va emite clientilor facturi in care inscrie distinct TVA colectat in perioada respectiva.

Inainte de a efectua achizitii de bunuri sau servicii, sunteti obligati sa verificati viitorii parteneri daca au sau nu codul de TVA anulat. Verificarea se poate face introducand codul de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului aici.