CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Aspecte privind salariul unui angajat

Aspecte generale privind salariul

Salariul reprezinta suma datorata de angajator salariatului pentru munca prestata sau serviciile aduse de salariat.

Salariul de baza reprezinta partea fixa a salariului, in functie de care se calculeaza celelalte drepturi ale salariatilor: sporuri, indemnizatia de conducere etc.

Plata salariului reprezinta obligatia principala a angajatorului si se efectueaza cel putin o data pe luna, la data stabilita prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern.

Salariul brut cuprinde:
- salariul de baza
- sporurile si ale adausuri
- contributiile pe care le datoreza salariatul.

Salariul net este salariul primit efectiv de angajat, dupa ce sunt platite toate contributiile si taxele catre stat, de aceea se recomanda ca negocierea individuala a salariului sa se realizeze pe salariul net.

Plata in natura a unei parti din salariu este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.

Salariu stabilit in valuta

Exista situatii in care salariul intre societati si angajatii lor este negociat in valuta, urmand ca in functie de cursul valutar BNR, acesta sa fie platit in lei.

Potrivit Codului Fiscal, transformarea in lei a sumelor in valuta reprezentand venituri din salarii realizate in Romania se face la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, astfel:
- in situatia in care veniturile din salarii sunt platite in cursul lunii sau in cazul incetarii raporturilor de munca, se utilizeaza cursul de schimb valutar in vigoare in ziua precedenta celei in care se face plata;
- in celelalte cazuri, cursul de schimb valutar in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi.

Angajatorul va mentiona in contractul individual de munca valoarea salariului brut al angajatului in moneda nationala si faptul ca salariul a fost stabilit in valuta, motiv pentru care, in functie de cursul BNR, acesta va putea sa fluctueze in sens crescator. Daca cursul BNR de la sfarsitul lunii va fi mai mic decat cursul valutar stabilit la nivel de societate si mentionat in contract, atunci salariatul nu va primi un salariu brut mai mic decat cel stabilit in contract.

In Revisal va fi inregistrata valoarea salariului brut in lei, calculat in functie de cursul valutar fix stabilit de societate, adica salariul brut mentionat si in contractul individual de munca. Pentru servicii de salarizare prestate corect si la timp, aveti informatii aici.