CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

SSM - Sanatatea si securitatea muncii

SSM - Sanatatea si securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitati ce au drept scop asigurarea conditiilor optime in desfasurarea procesului de munca, apararea santatii, integritatii corporale si vietii lucratorilor si a altor persoane angrenate in procesul de munca.

Conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM, sub forma de informatii si instructiuni de lucru specifice locului de munca, si vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator, dupa cum se precizeaza in textul legii. Instruirea trebuie adaptata constant, in functie de evolutia riscurilor profesionale sau de aparitia riscurilor noi. Nu doar angajatii proprii trebuie instruiti, ci si lucratorii altor firme care aflati pentru munca temporara.

Fisa de instruire individuala

Atat instruirea la locul de munca, cat si instruirea periodica se vor efectua pe baza tematicilor intocmite de catre o persoana competenta. Rezultatul unei instruiri SSM trebuie consemnat in fisa de instruire individuala, in care se trec materialul predat, durata si data instruirii. Fisa de instruire trebuie semnata atat de catre persoana instruita, cat si de catre persoana care a facut instruirea si cea care a verificat-o. De asemenea, va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii. Se pastreaza in intreprindere de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca.

Instruirea se face nu doar la angajare, ci si pe parcursul derularii procesului de munca, fiind platita de catre angajator si desfasurandu-se in timpul orelor de lucru. Exista situatii in care ea se impune si in alte momente ale derularii unui contract individual de munca. Astfel, salariatii mai trebuie instruiti, periodic si ori de cate ori este necesar:
 • Atunci cand isi schimba locul de munca sau sunt transferati;
 • Atunci cand se introduce un nou echipament de munca sau atunci cand se fac modificari la echipamentul existent;
 • Atunci cand se introduc orice noi tehnologii sau proceduri de lucru;
 • Atunci cand trebuie executate lucrari speciale.

Responsabilitatile angajatorului

Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in domeniul securitatii si sanatatii salariatilor. In acelasi timp, angajatorul are si urmatoarele responsabilitati:
 • Raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca si prevede in regulamentul intern, in mod obligatoriu reguli privind securitatea si sanatatea in munca;
 • In elaborarea masurilor de securitate si sanatate in munca, angajatorul se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, precum si cu comitetul de securitate si sanatate in munca;
 • Asigura toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii;
 • Organizeaza instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Organizeaza locurile de munca astfel incat acestea sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor;
 • Organizeaza controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor;
 • Raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca, pentru crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, precum si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent.

Etapele SSM

Pentru ca un lucrator sa fie instruit corespunzator in domeniul securitatii si sanatatii in munca, activitatea de instruire trebuie derulata de-a lungul a trei etape:
 • Instruirea introductiv-generala;
 • Instruirea la locul de munca;
 • Instruirea periodica.

Aceste etape vor fi dezbatute pe larg in articolul urmator din blogul nostru. Pentru servicii profesionale, conform legislatiei in vigoare, in asigurarea SSM si PSI a angajatilor dumneavoastra, nu ezitati sa ne contactati la 0723 055 642, sau intrati pe pagina noastra cu servicii SSM pentru mai multe detalii.