CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Etapele SSM - securitate si sanatate in munca

Asa cum am aratat in articolul precedent, instruirea in SSM - Sanatatea si securitatea muncii – are trei mari etape:
 • Instruirea introductiv-generala;
 • Instruirea la locul de munca;
 • Instruirea periodica.

Instruirea introductiv-generala

Instruirea introductiv-generala trebuie facuta numai de catre o persoana care are competente in domeniul securitatii si sanatatii in munca, este certificata prin diplome de absolvire a unor cursuri de specialitate, indiferent ca este un lucrator desemnat, lucrator din cadrul serviciului intern de protectie sau lucrator din cadrul serviciului extern de protectie.

Scopul instruirii introductiv-generale este acela de a informa lucratorul cu privire la:
 • Activitatile specifice organizatiei
 • Riscurile pentru securitate si sanatate existente in desfasurarea activitatilor respective
 • Masurile de prevenire si protectie la nivelul organizatiei
Instruirea introductiv-generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane si se va finaliza cu verificarea cunostintelor prin teste. Rezultatele vor fi consemnate in fisa de instruire, iar lucratorii nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit cunostintele prezentate pe parcursul instruirii.

Angajatorul este cel care stabileste durata instruirii introductiv-generale, dar nu poate fi mai mica de 8 ore. Durata depinde de specificul activitatii si de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau al unitatii, in general.

Instruirea la locul de munca

Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. Aceasta se organizeaza pe grupe de cel mult 20 de persoane si este obligatia legala a conducatorului locului de munca.

Instruirea la locul de munca va cuprinde:
 • Informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala
 • Prevederile instructiunilor proprii
 • Modul de acordare a primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
 • Prevederi legale privind activitatile specifice desfasurate de lucrator
 • Demonstratii practice privind activitatea lucratorului si exercitii privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor
Admiterea definitiva la lucru a angajatului instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

Instruirea periodica

Instruirea periodica este, dupa instruirea introductiv-generala si instruirea la locul de munca, a treia etapa a instruirii salariatilor in domeniul SSM, potrivit normelor pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de angajati:
 • Cei angajati de firma
 • Cei detasati sau delegati de la alte firme
 • Cei pusi la dispozitie de un agent de munca temporara
Instruirea periodica este realizata de conducatorul locului de munca, iar intervalul dintre doua instruiri de acest fel trebuie sa fie de maximum 6 luni. In cazul personalului tehnico-administrativ, intervalul acesta poate fi de maximum 12 luni. Normele Legii SSM prevad faptul ca intervalul dintre doua instruiri periodice si periodicitatea verificarii instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru.

Instruirea periodica trebuie facuta in baza tematicilor intocmite de persoana fizica ce se ocupa de prevenire si protectie, de responsabilul cu SSM, de serviciul intern de SSM sau de serviciul extern de SSM, si trebuie sa fie insotita de demonstratii practice.

Legea prevede, de asemenea, ca verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

Exista si cazuri in care instruirea periodica trebuie facuta in plus fata de cea programata in avans, situatii precum lipsa unui lucrator timp de 30 de zile lucratoare, reluarea activitatii dupa un accident de munca sau introducerea unor noi tehnologii.

Pentru servicii profesionale, conform legislatiei in vigoare, in asigurarea SSM si PSI a angajatilor dumneavoastra, nu ezitati sa ne contactati la 0723 055 642, sau intrati pe pagina noastra cu servicii SSM pentru mai multe detalii.