CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Esalonarea la plata a datoriilor

Esalonarea la plata este reglementata in Codul de procedura fiscala si in Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 90/2016. Conform legislatiei, debitorii care nu detin bunuri in proprietate si care nu constituie garantii pot beneficia, la cerere, de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale pentru o perioada de cel mult 6 luni (indiferent de cuantumul obligatiilor fiscale).

Contribuabilii care doresc esalonarea la plata trebuie sa indeplineasca mai multe conditii:

• sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare la plata; aceste situatii se apreciaza de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori a altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de debitor sau detinute de organul fiscal;
• sa aiba constituita garantie; in functie de cat de generoasa este, se poate obtine esalonare pentru 5, 12 sau 6 luni;
• sa nu se afle in procedura insolventei;
• sa nu se afle in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare;
• sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara;
• debitorul trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Cererea de esalonare, potrivit legislatiei fiscale, trebuie sa cuprinda urmatoarele lucruri:

• datele de identificare ale datornicului;
• perioada pentru care se cere esalonarea, exprimata in luni, dar si motivarea acestei perioade;
• suma totala pentru care se cere esalonarea;
• motivarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de bani si cauzele acestei dificultati;
• mentiuni referitoare la alte inlesniri la plata (amanari, alte esalonari) acordate pana la data depunerii cererii, in baza actelor normative in materie;
• mentiuni referitoare la bunurile in proprietate.

Contribuabilul va primi raspuns in cel mult 60 de zile (poate chiar 15 zile pentru cei cu risc fiscal mic) de la depunerea documentatiei, organul fiscal eliberand la final un certificat de atestare fiscala. Se va intocmi, apoi, un acord de principiu in cel mult 15 zile dupa emiterea certificatului, care va cuprinde:

- perioada de esalonare;
- conditiile garantiei;
- sumele ce se esaloneaza;
- dobanzi datorate;
- procentul de pana la 16% din sumele esalonate care se va percepe, aplicat la totalul sumelor esalonate.

La final, organul fiscal va emite o decizie de esalonare la plata.

Avantajele esalonarii la plata:

- se poate obtine suspendarea executarii silite pentru sumele datorate la stat;
- se poate obtine amanarea platii penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata;
- pe perioada esalonarii nu se vor datora, de altfel, niciun fel de penalitati de intarziere pentru acele datorii ce fac obiectul esalonarii (exceptie face situatia in care se intarzie chiar plata ratei de esalonare);
- datornicul poate, in acea perioada, sa participe la licitatii publice pentru ca datoriile pentru care se face esalonarea nu sunt considerate restante fiscale.