CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Declaratiile 205 si 207 – un nou termen de depunere in 2021

Declaratiile 205 si 207 – un nou termen de depunere in 2021

Formularul 205

Formularul 205 este declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa pentru veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile realizate din investitii, pe beneficiari de venit pentru anul precedent.

Cine depune Formularul 205?

Platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:

- venituri din dividende

- venituri din dobanzi

- venituri din lichidarea unei persoane juridice

- venituri din premii

- venituri din pensii

- venituri din jocuri de noroc cu impunere finala

- venituri din alte surse.

 

Cand si cum se depune declaratia 205?

Declaratia 205 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 Formularul 205 se completeaza si se depune anual:

- pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Anul acesta, 28 februarie cade intr-o zi de sambata, termenul devinind 1 martie 2021. Termenul limita de depunere a fost, astfel, modificat fata de anul trecut, cand termenul era ultima zi a lunii ianuarie.

- ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa.

 

Ce este o declaratie rectificativa?

Declaratia rectificativa se depune in cazul in care s-au inregistrat erori in declaratia depusa initial si se intocmeste pe tipuri de venit. Va cuprinde numai pozitiile corectate, in care s-au inregistrat erori in declaratia initiala, sau pozitiile care nu au fost cuprinse in declaratia initiala.

Baza legala pentru completarea si depunerea declaratiei 205: Legea 227/2015 art. 132 alin. (2) si OPANAF 48/2019.

 

Formularul 207

Formularul 207 este declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti.

 

Cine depune Formularul 207?

Platitorii de venit prevazuti la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnata din cadrul asocierii/entitatii transparente fiscal prevazuta la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, precum si pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.

Declaratia se completeaza si se depune si pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.

Termenul limita de depunere anul acesta este 1 martie 2021.

Baza legala pentru completarea si depunerea declaratiei 207: Legea 227/2015 art. 231 si OPANAF 48/2019.

 

Imagine de Kari Shea de pe Unsplash