CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Ce declaratii depunem in luna aprilie 2018

ANAF a publicat pe site-ul sau, calendarul obligatiilor fiscale pentru luna aprilie 2018:

■ In 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenta in Romania:
Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania"

Se depune de persoana fizica sosita in Romania care are o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.
Baza legala: Legea 207/2015 art.230; OMFP 1099/2016

■ Cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania:
Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania"

Se depune de persoana fizica rezidenta in Romania, precum si persoana fizica nerezidenta care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.
Baza legala: Legea 207/2015 art.230; OMFP 1099/2016

■ 30 de zile de la data infiintarii/ data eliberarii actului legal de functionare/ data inceperii activitatii/ data obtinerii primului venit/ data dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, sau 15 zile de la data modificarii ulterioare a datelor declarate initial:

Formularul 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.
sau
Formularul electronic 700 - Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal, dupa caz.

Formularul 020 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal.
sau
Formularul electronic 700 - Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal, dupa caz.

Formularul 070 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
sau
Formularul electronic 700 - Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal, dupa caz.

Aceste declaratii se depun de catre:
Formularul 010:
- persoanele juridice romane;
- asocierile si alte entitati fara personalitate juridica;
- detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice romane;
- reprezentantii legali, desemnati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, aprobata prin Legea nr. 184/2015, ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane.
Formularul 020:
- persoanele fizice romane si straine, care detin cod numeric personal, altele decat persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
Formularul 070:
- persoanele fizice romane sau straine care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, in conformitate cu prevederile legale.
Baza legala: Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1); OPANAF nr.3725/2017

■ LUNI, 2 APRILIE


Formularul 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.
sau
Formularul electronic 700 - Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal, dupa caz.

Se depune de catre persoanele juridice care au indeplinit la 31.12.2017 conditiile prevazute la art. 47 din Legea nr.227/2015.
Baza legala: Legea nr.227/2015 art.55 alin.(2); Legea nr.207/2015 art.88 alin.(1); OPANAF nr.3725/2017

■ MARTI, 10 APRILIE


Formularul 092 - Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Se depune de catre contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa isi modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
Baza legala: Legea 227/2015 art. 322 OPANAF 1165/2009.

Formularul 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.
sau
Formularul electronic 700 - Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal, dupa caz.

Formularul 020 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal.
sau
Formularul electronic 700 - Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal, dupa caz.

Formularul 070 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
sau
Formularul electronic 700 - Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal, dupa caz.

Se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
Baza legala: Legea 227/2015 art.310 alin.(7); OPANAF 3725/2017

Formularul 087 - Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care opteaza pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.
Baza legala: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) și d); OPANAF nr.3698/2016.

■ LUNI, 16 APRILIE


- Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna ... anul ... - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Baza legala: Legea 227/2015 art.354 alin.(8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1).

- Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Baza legala: Legea 227/2015 art.354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1).

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ... anul ..., pentru luna precedenta - Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice). Baza legala: Legea 227/2015 art.394 si art.398 HG 1/2016 titlul VIII pct.63 si pct.97 alin.(1).

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ..., pentru luna precedenta - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice). Baza legala: Legea 227/2015 art.397 HG 1/2016 titlul VIII pct.85.

- Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile. Baza legala: Legea 227/2015 art.375 alin.(1) HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2).

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase pentru luna precedenta - Anexa nr. 12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizatiantrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedenta - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere pentru luna precedenta - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate pentru luna precedenta - Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice pentru luna precedenta - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).

- Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile. Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).

- Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie - Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie - Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie/ depozitare. Baza legala: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) si lit.b) HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) si (11).

- Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie - Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie - Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru depozitare. Baza legala: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) si lit.b) HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) si (11).

- Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna ... anul ... pentru luna precedenta - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizatii operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat. Baza legala: Legea 227/2015 art.383 alin.(3) HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3).

- Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. Baza legala: Legea 227/2015 art.424 alin.(5) HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2).

■ VINERI, 20 APRILIE


Depunerea Declaratiei speciale de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)
Se depune de catre:
a) Persoanele impozabile nestabilite in U.E. care presteaza servicii electronice de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune persoanelor neimpozabile;
b) Persoanele impozabile stabilite in U.E., dar in alt stat membru decat statul membru de consum care presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune.
Baza legala:
a) Legea 227/2015 art.314 alin.(7)
b) Legea 227/2015 art.315 alin.(6).

■ MIERCURI, 25 APRILIE


Formularul 100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Se depune:
Lunar - contribuabilii care au urmatoarele obligații de plata la bugetul de stat:
- impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
- impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;
- taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc;
- alte obligatii de plata lunare prevazute in OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.

Trimestrial: - contribuabilii care au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat:
- plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor;
- redevențe miniere și petroliere;
- impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridica contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările si completarile ulterioare;
- impozit pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr.170/2016;
- impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridica contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
- alte obligatii de plata trimestriale prevăzute in OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2.

Alte termene - contribuabilii care au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat:
- pentru platile anticipate aferente trimestrului IV, in cazul contribuabililor care declara si platesc impozit pe profit anual;
- in cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic;
- alte obligatii de plata prevăzute in OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.
Baza legala: OPANAF 587/2016.

Formularul 112 - Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Depun acest formular:
Pentru luna precedenta: Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art. 136 lit. d) - f) din Codul fiscal, precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.
Baza legala: Legea 227/2015 art.147 alin.(1); OMFP 1209/2018

Pentru trimestrul precedent: Contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015.
Baza legala: Legea 227/2015 art.147 alin.(4); OMFP 1209/2018

Formularul 224 - Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania pentru luna precedenta.
Sunt vizate:
Persoanele fizice care isi desfasoară activitatea in Romania, obtin venituri sub forma de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania și care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, si care nu au incheiat cu angajatorul un acord referitor la obligatia declararii si platii contributiilor sociale obligatorii.
Baza legala: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2) OPANAF 3780/2017

Formularul 300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata.
Sunt vizate persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015. Se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual, dupa caz.
Baza legala: Legea 227/2015 art.323 alin.(1). OPANAF 591/2017.

Formularul 301 - Decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta.
Sunt vizate persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.
Baza legala: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016.

Formularul 307 - Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.
Sunt vizate persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) si g) din Legea nr.227/2015.
Baza legala: OPANAF 793/2016.

Formularul 311 - Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
Baza legala: OPANAF 188/2018.

Formularul 390 VIES - Declaratie recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta.
Sunt vizati contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015.
Baza legala: Legea 227/2015 art. 325 OPANAF 591/2016.

Formularul 097 - Notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare.
Sunt vizate urmatoarele categorii:
- Persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei;
- Persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.
Baza legala: OPANAF 1503/2016

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent - Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.
Se depune de catre vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta.
Baza legala: Legea 227/2015 art.417 alin.(1); HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21)

PLATI:
● Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Se realizeaza de catre platitorii urmatoarelor venituri:
- din drepturi de proprietate intelectuala;
- din premii si jocuri de noroc;
- obtinute de nerezidenti;
- din alte surse
Baza legala: Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6)

● Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe venit aferenta trimestrului I 2018.
Se realizeaza de catre:
- Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial;
- Persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica;
- Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. Baza legala: Legea 227/2015 art.41 alin.(8); Legea 227/2015 art.233 alin.(3)

● Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc - sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare.

Sunt vizati organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line.
Baza legala: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

■ LUNI, 30 APRILIE


Formularul 394 - Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015).

Se depune de catre:
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Legea nr.227/2015, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
Baza legala: OPANAF 3769/2015.

Formularul 120 - Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent. Se depune de catre operatorii economici platitori de accize.
Baza legala: Legea 227/2015 art.346 alin.(4) si art.445 lit.c); OPANAF 3386/2016.

Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Se depune de catre beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii).
Baza legala: Legea 227/2015 art. 395 HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5).