CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Inregistrarea / declararea sediilor secundare

Potrivit art.85, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, contribuabilul cu domiciliul fiscal in Romania are obligatia de a declara, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare, atat in tara, cat si in strainatate.

Prin sediu secundar se intelege un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului: birou, atelier, depozit, magazin, dar si un santier sau proiect de constructii, ori activitati de supervizare legate de acestea, numai daca acestea din urma dureaza mai mult de 6 luni.

Declaratia de inregistrare fiscala cuprinde urmatoarele date:
 • de identificare a contribuabilului;
 • de identificare a imputernicitului;
 • privind sediile secundare;
 • privind vectorul fiscal;
 • privind situatia juridica a contribuabilului;
 • alte informatii necesare administrarii creantelor fiscale.
In cazul infiintarii de sedii secundare care au sub 5 angajati, contribuabilii au obligatia de a declara infiintarea acestora (art.85, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala) fara a se atribui cod de identificare fiscala, mai exact, nu se inregistreaza fiscal ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor.

Inregistrarea sediilor secundare cu minimum 5 angajati se face la organul fiscal pe raza caruia se afla sediul secundar, cu urmatoarele documente:
 • Formular 600 - Declaratie de inregistrare/Declaratie de mentiuni pentru sedii secundare, la care se vor depune/prezenta in copie si original:
 • copia certificatului de inregistrare fiscala a persoanei juridice de care apartine sediul secundar sau filiala;
 • actul de inregistrare a mentiunii privind infiintarea sediului secundar pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (incheierea instantei prin care s-a dispus inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor)
 • dovada de spatiu pentru sediul secundar declarat;
 • declaratie pe proprie raspundere ca are 5 salariati incepand cu data…privind data angajarii celui de-al 5 – lea angajat, daca este cazul.
Declararea sediilor secundare cu mai putin de cinci angajati se face la organul fiscal in raza caruia se afla inregistrata societatea mama, cu urmatoarele documente:
 • Formular 061 - Declaratie privind sediile secundare, insotita de:
 • copia certificatului de inregistrare fiscala a persoanei juridice de care apartine sediul secundar sau filiala;
 • actul de inregistrare a mentiunii privind infiintarea sediului secundar pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (incheierea instantei prin care s-a dispus inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor);
 • dovada de spatiu pentru sediul secundar declarat;
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu are 5 salariati.