Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Informatii privind modificari de structura si continut ale declaratiilor ANAF

Formularul 112 a fost modificat
Publicat: 20.02.2019

Formularul 112, prin care angajatorii declara lunar contributiile sociale si impozitul pe venit pentru salariatii propria, a fost adaptat la taxele salariale reduse pentru domeniul constructiilor. Declaratia poate fi depusa online, fiind disponibila si versiunea electronica, pana pe 25 februarie 2019.

Ordinul comun nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” a aparut vineri, 15.02.2019, in Monitorul Oficial.

Angajatorii pot beneficia de taxele salariale reduse numai daca activeaza in domeniul constructiilor si realizeaza cel putin 80% din cifra de afaceri totala din activitatile din domeniul constructiilor. Totodata, o a doua conditie este ca veniturile brute lunare ale salariatilor sa fie intre 3.000 si 30.000 de lei.

Aceste taxe reduse sunt:
● 0% impozit pe venit;
● 0% contributia la sanatate;
● 21,25% contributia la pensii;
● 0,3375% contributia la munca.
Formularul poate fi accesat aici.
Formularul 094 - termen limita pentru 2018
Publicat: 15.01.2019

Formularul 094 - declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.

Termenul pentru depunerea declaratiei 094 este 25 ianuarie a anului urmator pentru anul precedent. Pentru anul 2018, aceasta se depune pana in data de 25 ianuarie 2019.

Au obligatia depunerii persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care:
- au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent,
- nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care
- nu au depasit plafonul de 100.000 euro.

Baza legala a declaratiei 094 este OPANAF 631/2016.

Formularul se completeaza in doua exemplare:
- un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;
- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.
Formularul 394 privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri
Publicat: 30.10.2018

In data de 30 a fiecarei luni (daca aceasta zi nu coincide cu o zi din weekend sau cu o sarbatoare legala), contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA trebuie sa completeze si sa depuna formularul 394 privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta.

Formularul 394 se completeaza pentru operatiunile efectuate pe teritoriul national si se depune lunar sau trimestrial, in functie de vectorul fiscal.

La baza completarii formularului 394 trebuie sa existe numeroase documente justificative si o evidenta foarte clara a tuturor operatiunilor, precum:

- Jurnal de vanzari pentru clientii inregistrati, respectiv neinregistrati in scopuri de TVA;
- Jurnal de cumparari pentru furnizorii inregistrati, respectiv neinregistrati in scopuri de TVA;
- Jurnal de cumparari pentru furnizorii care aplica sistemul “TVA la incasare”;
- Registre privind tranzactiile cu regim special;
- Registre privind tranzactiile supuse masurilor de simplificare;
- Registre cu privire la tranzactiile desfăsurate cu persoanele fizice;

In formularul 394 nu se vor inscrie urmatoarele:

- Achizitiile intracomunitare de bunuri si servicii pentru care exista obligativitatea inscrierii in formularul 390;
- Importurile si exporturile.

In cazul in care, dupa depunerea formularului 394, se constata erori, acestea pot fi rectificate prin depunerea unei noi declaratii 394 corect completata, care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.
Modificari ale modelului si continutului formularului 212
Publicat: 11.04.2018

In data de 29 martie 2018 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 - Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Formularul 212 se utilizeaza pentru declararea venitului realizat in anul 2017, precum si pentru declararea impozitului pe venitul estimat si a contributiilor sociale obligatorii datorate de PF incepand cu anul 2018.

Se completeaza si se depune:

- de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi in Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.
- se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata CASS.
- se depune pana la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de catre persoanele fizice care au obligatia: declararii veniturilor realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2017; declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2018; declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.
- se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal si a celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pana la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice.
- poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, ori de cate ori informatiile actuale nu corespund celor din declaratia depusa anterior, prin depunerea unei declaratii rectificative, bifandu-se cu X casutele aflate pe prima pagina a aceluiasi formular.
- se poate depune fie in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
Informatii privind formularul 700
Publicat: 30.03.2018

Formularul 700 - Declaratie pentru inregistrarea /modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal.

Acest formular este alternativa online a formularelor de inregistrare fiscala / mentiuni / radiere utilizate de agentii economici pentru inregistrarea initiala. Se depune numai pentru modificarea vectorului fiscal - modificarea obligatiilor fiscale -, nu se depune si pentru inregistrarea fiscala initiala sau pentru radiere.

Declaratia 700 se depune de catre:
- persoanele juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (au utilizat la inregistrarea initiala declaratia 010);
- contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente (au utilizat la inregistrarea initiala declaratia 013);
- contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania (au utilizat la inregistrarea initiala declaratia 015);
- persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania (au utilizat la inregistrarea initiala declaratia 016);
- persoanele fizice romane si straine care detin cod numeric personal (au utilizat la inregistrarea initiala declaratia 020);
- persoanele fizice care nu detin cod numeric personal (au utilizat la inregistrarea initiala declaratia 030);
- institutiile publice (au utilizat la inregistrarea initială declaratia 040);
- persoanele fizice care desfasoară activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (au utilizat la inregistrarea initială declaratia 070).

Contactati-ne!


Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.